©2014-2019, TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀNG MAI
Khối 1 - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An Lịch công tác